Fu-Lu-Shou-hviezdne božstvá

Deň Vládcu dlhovekosti z južného pólu (Shou Xing)


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITIT
dao-institut-fengshui

1. deň 5. lunárneho mesiaca - nebeské narodeniny
obdobie od jesennej rovnodennosti (23. september) do jarnej rovnodennosti (20. marec) - viditeľnosť hviezdy dlhovekosti na oblohe
23. deň 11. lunárneho mesiaca - Shou zostupuje na Zem

Shou XingHviezda dlhovekosti

1.  deň 5. lunárneho mesiaca je dňom nebeských narodenín Vládcu dlhovekosti z južného pólu (Nanji Xianweng). Je známy ako Ctihodný starec z južného pólu (Nanji laoren) alebo jednoducho Hviezda dlhovekosti (Shou Xing). Shou Xing je jedným z trojice hviezdnych vládcov šťastného osudu (San Xing), známych najmä ako Fu Lu – Shou.

23.  deň 11. lunárneho mesiaca Nebeský vládca dlhovekosti z južného pólu zostupuje na zem. Prináša ľuďom svetlo a rozdáva požehnanie dlhého a zdravého života. V tento deň má moc odvrátiť od ľudí choroby a nešťastie a obdarovať ich svojimi zázrakmi a kúzlami.

Hviezdni vládcovia a ich hviezdy
Hviezdni vládcovia sú skutočné hviezdy na oblohe a zároveň mocné bytosti s perzonifikovanou ľudskou podobou.

Ich pôvod siaha do dávnej pred-daoistickej minulosti a odzrkadľuje túžbu človeka spojiť sa s týmito silami. Sú vyjadrením našej úcty k Vesmíru a nebeským telesám, od ktorých závisí náš život.

Hviezda dlhovekosti – najjasnejšia hviezda juhu
Jedná sa o hviezdu Canopus, najjasnejšiu hviezdu v južnom súhvezdí Carina a druhú najjasnejšiu hviezdu na nočnej oblohe, hneď po hviezde Sírius. Je viditeľná na južnej oblohe od jesennej rovnodennosti (23. september) až do jarnej rovnodennosti (20. marec).

Hviezda dlhovekosti v histórii daoizmu

V čínskej mytológii, je táto hviezda známa najmä ako Ctihodný starec z južného pólu (Nanji laoren).

V istých obdobiach (za dynastie Song) zastával Ctihodný starec z južného pólu post jedného zo 4 nebeských ministrov (Si Yu), pričom každý z nich vládol jednému zo 4 svetových smerov. V tomto období mal Nefritový cisár výsostné postavenie a v hierarchii stál priamo pod 3 čistotami (San Qing).

Neskôr sa nebeská hierarchia zmenila a vrátila sa späť do éry pred dynastiou Song. Nefritový cisár sa stal najvyšším ministerským úradníkom a Ctihodný starec z južného pólu sa vrátil späť do svojho úradu vládcu dlhovekosti.

dao-institut-fengshui

Zobrazenie 
Shou XingHviezda dlhovekosti sa obvykle zobrazuje ako starý muž nižšieho vzrastu s dlhou bielou bradou a fúzmi. Má vysoké plné čelo s tromi vráskami nad obočím.

Niekedy v ruke drží zvitok, ktorý symbolizuje knihu života, inokedy broskyňu nesmrteľnosti alebo tekvicu Wu Lou. Často je zobrazený s jeleňom, ktorý prepožičiava dlhovekosť, alebo má po boku ďalší symbol dlhovekosti – žeriava.

Túžba po dlhovekosti 
Dlhý a zdravý život bol odnepamäti jedným z hlavných záujmov daoistov. Najstaršie texty popisujúce techniky na dosiahnutie dlhovekosti sú staré asi 2500 rokov a dodnes sú neoddeliteľnou súčasťou čínskej medicíny a bojových umení.

Texty popisujú navyšovanie vitálnej sily (Qi) v tele pomocou dychových a telesných cvičení, masáží, stravy a bylín. Ľudské bytosti vnímajú ako súčasť prírody a nabádajú k životu v súlade s jej rytmami. Mnohé techniky napodobňujú prirodzené pohyby a správanie zvierat odpozorované z prírody.

Túžba po nesmrteľnosti 
Shou-XingTieto spisy slúžili nielen na upevnenie zdravia a prevenciu chorôb, ale čoskoro sa stali podkladom pre daoistickú vnútornú alchýmiu na ceste k nesmrteľnosti.

V tejto dobe sa objavujú FangShì – „Majstri metód“ alebo tiež „Majstri magických receptúr“ ovládajúci techniky pre zdravie, dlhovekosť, alchýmiu, astrológiu, predpovedanie a geomanciu (Feng Shui). Tieto techniky sú založené na návrate k jednoduchosti, striedmosti a návrate k pôvodnému zdroju zvanému Dao.

Od dlhovekosti k nesmrteľnosti 
V daoizme existuje výrazný rozdiel medzi myšlienkou dlhovekosti (Chang Shou) a myšlienkou nesmrteľnosti (Cheng Xian).

Techniky dlhovekosti môžu predĺžiť prirodzenú dĺžku nášho života a predísť predčasnej smrti. Techniky nesmrteľnosti zahrňujú transformáciu tela a mysle pomocou transcendentálnych praktík alebo magických prostriedkov.

Techniky dlhovekosti sa týkajú jednoduchých zmien životného štýlu, ktoré sú pre väčšinu ľudí dosiahnuteľné. Techniky nesmrteľnosti zahŕňajú systematické, dlhodobé a náročné praktiky postupného zušľachťovania ľudskej bytosti vedúce až k jej transformácii.

Majstri FangShi nás teda varujú a radia nám, že ešte predtým, ako začneme pátrať po technikách vnútornej alchýmie vedúcich k nesmrteľnosti, musíme sami seba liečiť pomocou techník vedúcich k dlhovekosti. Tie otestujú náš zámer, vytrvalosť a odhodlanie

ShouMalý rituál pre zdravie a dlhovekosť

Hviezda dlhovekosti (Shou Xing) je vyjadrením našej odvekej túžby po zdraví, dlhovekosti a nesmrteľnosti. Takže keď sa najbližšie za jasnej noci zahľadíte na južnú oblohu, potvrďte túto svoju túžbu zapálením sviečky alebo vonnej tyčinky a obetujte ju SHOU-ovi. 
.
Rituál je najsilnejší v deň jeho nebeských narodenín a v období od jesennej do jarnej rovnodennosti. Pravidené opakovanie tohto rituálu sprevádzané pohľadom na južnú oblohu má magickú moc naplniť nás požehnaním tejto hviezdy. A verte, že Shou tam hore niekde je a práve sa na vás díva...

dao-institut-fengshui

Fu, Lu, Shou vo Feng Shui

V ľudovej tradícii a vo Feng Shui je však odnepamäti známy jednoducho ako Shou (dlhovekosť). Shou je jedným z panovníkov troch šťastných hviezd: hviezdy šťastia (Fu Xing), bohatstva (Lu Xing) a dlhovekosti (Shou Xing). Sú to tri atribúty dobrého života

Túžba po šťastí, bohatstve a dlhovekosti sú túžby hlboko a trvalo zakorenené v srdciach aj mysliach ľudí.  To je dôvod, prečo sa táto hviezdna trojica veľmi rýchlo presunula z daoistických chrámov aj do ľudských obydlí a podnikov. Prinášajú šťastie, bohatstvo a dlhovekosť do rodiny.

  • Hviezda šťastia (Fu) odkazuje na Nebeského hodnostára a prináša do domu šťastie a požehnanie, ktoré  nám zabezpečí lepší osud a nakloní okolnosti na našu stranu
  • hviezda bohatstva (Lu) na Wenchanga a prináša do domu bohatstvo, moc, autoritu a profesijný rast
  • hviezda dlhovekosti (Shou) na Ctihodného starca z južného pólu a prináša do domu vitálne liečebné energie, ktoré zabezpečujú dlhovekosť a dobré zdravie až do vysokého veku.

Fu-Lu-Shou

Správne rozmiestnenie sošiek Fu, Lu, Shou
A aké rozmiestnenie sošiek Fu, Lu, Shou je správne? Správne poradie je to, ktoré môžete vidieť na našich obrázkoch. Hviezdnych vládcov Fu, Lu, Shou ukladáme v tomto poradí zľava doprava. Prečo? Tradične sa totiž čínske znaky vpisovali do stĺpcov zhora nadol, pričom stĺpce sa radili sprava doľava. Až neskôr sa zaviedlo písanie znakov do jednotlivých riadkov zľava doprava, podobne ako v latinke.

dao-institut-fengshui