Dipankara buddha


dao=cesta

6. deň 1. lunárneho mesiaca

6. deň 1. lunárneho mesiaca má svoje nebeské narodeniny Dipankara buddha (sanskrt, doslovne: pôvodca či nositeľ svetla).

DIPANKARA BUDDHA

V buddhistickej tradícii existuje zmienka o veľkom množstve osvietených učiteľov – buddhov, ktorí sú často súhrnne označovaní termínom „tisíc buddhov“. Každý z nich bol zodpovedný za určitú epochu v ľudskej histórii.

V buddhistickej tradícii je Dipankara trans-historickým Buddhom, ktorý žil a dosiahol osvietenie v minulej epoche, ktorá predchádzala nám známu a zaznamenanú históriu.

V Mahayanových textoch sa píše, že súčasníkom a neskôr aj nasledovníkom Dipankaru sa stal brahmín menom Sumedha. Práve jemu Dipankara vyjavil, že v budúcom veku dosiahne osvietenie a stane sa buddhom ako princ Gautama z rodu Shakyov (historicky známy zakladateľ buddhizmu indický princ Gautama Shakyamuni – buddha nášej epochy).

Po buddhovi Shakyamunim prevezme úlohu buddha Maitreya, o ktorom sa verí, že už dnes medzi ľuďmi pôsobí ako bodhisattva. Práve Maitreya v novej epoche učiní to, čo kedysi (pred cca 2500 rokmi) učinil buddha Shakyamuni

dao=cesta

Súvisiace články: Bodhisattva / Buddha Maitreya
DAO-INSTITUT