duch tigra

Duch tigra


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

13. deň 2. lunárneho mesiaca

13. deň 2. lunárneho mesiaca je dňom Ducha tigra (Huye Danchen Shen).

DUCH TIGRA

Duch tigra je symbolom pre odvahu a fyzickú silu. Je preto považovaný za ducha-ochrancu. V tradičnej ikonografii je zobrazovaný ako božstvo sediace na tigrovi, neskôr sa začal zobrazovať jednoducho ako tiger.

Podľa tradičných záznamov sa verilo, že miestne ochranné božstvá (hôr, území, miest…) spadali pod správu ducha tigra. Preto bol obraz tigra často zobrazovaný vedľa alebo pod obrazom ochranného ducha danej lokality v jeho svätyni. Duch tigra totiž pomáhal ochranným božstvám každej lokality pri ochrane ľudí a zvierat v danej oblasti.

Tiež sa verilo, že duch tigra má právomoc pozvať duchov bohatstva a prosperity, vyháňať choroby a epidémie, potláčať démonov a zlé sily. Vzhľadom k jeho popularite bola podobizeň tigra často k videniu v sprievode ostatných ochranných duchov a božstiev.

Uctenie Ducha tigra

Prejav úcty k Duchovi tigra pramení z odvekej túžby ľudí po ochrane vyšších síl. Duch tigra je ochrancom nášho pokojného a bezpečného života.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej