Deň Generála piatich Ciest


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao-institut-fengshui

12. deň 3. lunárneho mesiaca

Generál piatich Ciest

Generál piatich Ciest (WuDao JiangJun)Dnešný deň slávi svoje nebeské narodeniny Generál piatich Ciest (WuDao JiangJun).

Je generálom podsvetia a hlavným asistentom Taishan Donga – Vládcu Východného vrcholu a Vládcu 7. sály podsvetia v jednej osobe. Pomáha spravovať záznamy o živote a smrti a na ich základe dohliada na karmu a spravodlivosť.

Tiež je zodpovedný za udržiavanie poriadku v podsvetí, aby nedochádzalo k svojvoľnému prechodu duší z podsvetia do sveta živých.

Titul Generála piatich Ciest vyplýva z jeho úlohy strážcu karmických osudov v podsvetí. Päť Ciest odkazuje na:

  1. Cestu k znovuzrodeniu v nebeských sférach ako odmena za veľmi cnostný, súcitný a osvietený život
  2. Cestu k znovuzrodeniu v ľudskej sfére v šťastnej pozícii ako dôsledok cnostného život
  3. Cestu k znovuzrodeniu v ľudskej sfére v bežnej pozícii ako dôsledok bežného neutrálneho života
  4. Cestu k znovuzrodeniu v ľudskej sfére v nevýhodnej pozícii ako dôsledok menej cnostného života
  5. Cestu k znovuzrodeniu v nízkych sférach ako následok necnostného života

Prvá sála podsvetia je vstupnou bránou, kde sú duše triedené do jednotlivých ciest podľa svojich zásluh.

S veľmi podobným konceptom sfér, do ktorých sa duša môže znovuzrodiť podľa nazbieraných karmických zásluh sa stretávame aj v buddhistickej tradícii.

dao-institut-fengshui