Manjushri-Manjushree

Manjushree – bodhisattva múdrosti


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao-institut-fengshui

4. deň 4. lunárneho mesiaca

MANJUSHREE – bodhisattva múdrosti

Dnešný deň slávi svoje nebeské narodeniny bodhisattva múdrosti – Manjushree.

Manjushri-ManjushreeManjushree (sanskrit; čítaj Maňdžušrí) je bodhisattvom múdrosti a poznania v Mahayanovom buddhizme. Je najstarším a nejvýznamnejším bodhisattvom buddhistického panteónu. V rôznych krajinách je známy pod rôznymi menami: WenShu ShiLi v Číně, Monje v Japonsku a Jamyang v Tibete.

Manjushree je pánom a vládcom vied, učení a písiem. Je ochrancom učencov, filozofov a študentov, ktorým dáva schopnosť poznávania a zapamätávania.

Tým, ktorí sa snažia študovať alebo šíriť Buddhove náuky, dáva schopnosť rozlišovania a argumentácie.

Pomôže nám v snahe o zlepšenie hovoreného prejavu, sústredenia a pamäti, ale aj schopnosti zvládnuť náročné filozofické alebo duchovné učenie, pochopiť pravú podstatu a zmysel bytia a postupovať múdro v každom našom úsilí a snažení.

dao-institut-fengshui

MANJUSHREE – ikonografia a symbolika

V čínskej ikonografii je obvykle zobrazený ako mužský bodhisattva. V ruke drží žezlo, prípadne meč alebo zvitok s textom. Často sedí na lotosovom tróne alebo sa vezie na slonovi, na koni či na levovi.

žezlo ruyiŽezlo (Ruyi; “podľa priania”) je symbolom postavenia a moci, ktorým sa v minulosti pýšili najmä panovníci a vysokopostavení úradníci.

V čínskom buddhizme slúži ako obradné žezlo a nástroj ukazovateľa Cesty. V daoistickej mágii a symbolickom Feng Shui slúži ako talizman na privolanie šťastia, úspechu, postavenia a moci.

O jeho pôvode a esovitom tvare koluje legenda, že sa zrodilo z obyčajného škrabátka na chrbát, ktoré bolo predtým bežne používané takmer v každej domácnosti.

dao-institut-fengshui

Manjushri-ManjushreeV tibetskom budhizme má Manjushree podobu večne mladého princa na znak toho, že ním stelesňovaná múdrosť nie je záležitosťou veku ani skúseností zbieraných po dlhé roky. Naopak je výsledkom zjemnenia intelektu a duchovných schopností.

V pravej ruke drží dvojbritý plamenný meč (khadga), ktorý symbolizuje silu múdrosti a jej schopnosť pretnúť nevedomosť a klam.

Ľavú ruku drží v geste kázania a drží v nej knihu, ktorú podopiera pomocou lotosového kvetu. Lotosový kvet predstavuje postupný proces rozkvitania múdrosti. Kniha na vrchole lotosu predstavuje Prajnaparamita sutru, knihu najvyššieho poznania a transcendentálnej múdrosti.

Manjushri-ManjushreeKeď človek vstúpi do transcendentnej (nadzmyslovej) oblasti, dosiahne stav vnútornej slobody, ktorý si predtým neuvedomoval. To je pravda, ktorú Manjushree hlása a svojím plamenným mečom k nej presekáva Cestu.

Atribúty meč a kniha symbolizujú Manjushreeho cieľ pretínať a odstraňovať nevedomosť ľudí a tým ich viesť k múdrosti a duchovnému prebudeniu. Pravá (mužská) strana vyjadruje aktívnu a dynamickú stránku jeho osobnosti. Ľavá (ženská) strana symbolizuje jeho druhý aspekt – poznanie a múdrosť.

Manjushree dokáže prenikavosťou svojho vhľadu preniknúť k pravej podstate a jadru veci. Vďaka nemu môžeme poznať svoj vnútorný svet v pravom svetle a uvidieť, ako ovplyvňuje ten vonkajší.

Pripisuje sa mu tiež schopnosť svojím plamenným mečom zaplašiť démonov temnoty, priniesť svetlo, nádej a umožniť príchod nového začiatku a nového dňa.

Manjushree sa zobrazuje sediac na lotosovom tróne, ktorý znamená čistotu, alebo ako sa vezie na levovi, ktorý znamená múdrosť, odvahu a silu.

dao-institut-fengshui

Mantra bodhisattvu Manjushreeho je
 OM AH RA PA TSA NA DHIH

Odriekanie mantry nám pomáha očistiť svoju myseľ a pripraviť ju na náročnú intelektuálnu alebo duchovnú úlohu. Najlepšie je odriekať ju ráno a klásť dôraz na poslednú slabiku, ktorá v sebe nesie rýdzu múdrosť Manjushreeho.


Mantra Manjushreeho vytvára harmonickú rovnováhu s Mantrou Guan Yin.
dao-institut-fengshui