dao-dharma-vladcovia-osudu

Deň Matky hviezd Veľkého voza


dao-institut-fengshui

20. deň 6. lunárneho mesiaca
9. deň 9. lunárneho mesiaca

Dou Mu – Matka hviezd Veľkého voza

20. deň 6. lunárneho mesiaca a 9. deň 9. lunárneho mesiaca slávi svoj sviatok Matka hviezd Veľkého voza Dou Mu (斗母元君 – Dou Mu Yuan Jun).

dao-institut-fengshui

velky-voz-velka-medvedicaHviezdy Veľkého voza

Veľký voz (Bei Dou) je v daoizme považovaný za centrum nebies, okolo ktorého sa otáča Vesmír. Symbolizuje počiatok a koniec všetkých vecí. Na týchto hviezdach žijú božské bytosti a nesmrteľní Majstri. Veľký voz sa premieta do života na Zemi aj do funkcií ľudského tela.

Veľký voz je hviezdokopou omnoho väčšieho súhvezdia – Veľkej medvedice (Ursa maior). Tvorí ho 7 hviezd: Dubhe (Polárka), Merak, Phecda, Megrez, Alioth, Mizar a Alkaid. 

7 hviezd Veľkého voza a 2 pridružené hviezdy sú perzonifikované Deviatimi nebeskými cisármi, ktorí sú známi aj ako Deväť hviezdnych vládcov osudu. Sú patrónmi prosperity, bohatstva a zdravia.

Každá z hviezd ovláda pozemský osud na dobu 20 rokov. Momentálne sa nachádzame v 8. perióde (roky: 2004 – 2023). Metóda známa vo Feng Shui  ako Tri cykly a deväť periód (San juan – Jiu Yun) pochádza práve z tejto teórie.

dao-institut-fengshui

Dou Mu – Matka hviezd Veľkého voza

dou-muMatka veľkého voza Dou Mu (斗母元君 – Dou Mu Yuan Jun) je v čínskom buddhizme známa ako Marichi a v tibetskom buddhizme O zer chen ma. Obdoba tejto hviezdnej vládkyne je známa aj v Japonsku.

Marichi je pôvodnou staroindickou perzonifikáciou svetla, bohyňou ranných zorí a jej meno znamená „Paprsok svetla”.

Dou Mu je tajomníčkou života a smrti, nebeskou vládkyňou vitálneho dychu, dychu života. Nazýva sa tiež Kráľovnou mesačného svitu či Veľkou nebeskou liečiteľkou. Spája sa najmä so zdravím a dlhovekosťou, medicínou a liečením. Je mocným ochranným ženským božstvom s liečivou silou.

Najčastejšie sa zobrazuje s tromi očami, štyrmi tvárami a so štyrmi alebo ôsmymi rukami. Tretie oko je symbolom vhľadu a jasného videnia. Dve dlane má zopnuté pred srdcom, v šiestich drží vzácne nástroje. V dvoch najvyšších rukách drží slnko a mesiac,  v ostatných drží  zvon, luk a šípy, pečať a harpúnu.

Významnú úlohu zohráva počas konfliktov, vojen a bojov, pretože trpiacich chráni pred vojnovými a bojovými útrapami. Pripisuje sa jej tiež schopnosť odvrátiť hroziace nebezpečenstvo.

dao-institut-fengshui

Uctenie Dou Mu - Matky Veľkého voza

Ak si chceme uctiť jedno z najmocnejších ochranných božstiev, pripravíme si improvizovaný oltár, ktorý orientujeme smerom na sever.

Zapálime a obetujeme sviečky, vonné tyčinky, esenciálne oleje alebo kadidlo. Oltár môžme pripraviť doma alebo pod holým nebom. 

Dou Mu môžme požiadať o pomoc pri liečení, odvrátení chorôb a nešťastia, prilákanie blahobytu, šťastia a dlhovekosti. 

dao-institut-fengshui

Dao Dharma, DAO-INSTITUT