medzinárodná vlajka buddhistov-buddhist flag

Vlajka buddhistov


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao-institut-fengshui

medzinárodná vlajka buddhistovMedzinárodná vlajka buddhistov

Vlajka bola prvýkrát vztýčená počas Vesaku na Srí Lanke 28 apríla 1885. V tom čase bola Srí Lanka pod anglickou nadvládou. Buddhistická populácia vyvesením vlajky vyjadrila nesúhlas s nátlakom evanjelizácie a potrebu slobodne vyjadriť svoje náboženské cítenie.

medzinárodná vlajka buddhistov-0V roku 1952, bola vlajka na Svetovom budhistickom kongrese vyhlásená za univerzálny symbol buddhistickej viery. Postupne sa stala súčasťou všetkých významných buddhistických sviatkov, najmä Vesaku.

Farby na vlajke symbolizujú buddhistický ideál harmónie medzi národmi a vyznaniami, ako aj 6 farieb aury, ktoré sa objavili okolo Buddhu po jeho osvietení.

dao-institut-fengshui

6 farieb vlajky a ich symbolický význam

Štandardná buddhistická vlajka sa skladá zo 6 vertikálnych pruhov rovnakej šírky. Každá z jej farieb symbolizuje konkrétnu kvalitu:

medzinárodná vlajka buddhistov-buddhist flag

Niektoré štáty a budhistické skupiny sa rozhodli pre úpravu alebo zmenu farby štandardnej vlajky, aby zdôraznili svoje vlastné učenie.

dao-institut-fengshui