medzinárodný deň šťastia_bhutan

Deň šťastia


Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

2O. marec

Medzinárodný deň šťastia

medzinárodný deň šťastia_bhutanMedzinárodný deň šťastia bol vyhlásený Organizáciou spojených národov 12. júla 2012 a slávime ho od roku 2013. Jednohlasne sa na ňom uznieslo všetkých 193 členských štátov OSN.

Jeho vyhlásenie bolo súčasťou diplomatickej kampane himalájskeho kráľovstva Bhután. Bhután vedie o šťastí svojich obyvateľov štatistiky a prosperitu meria ukazovateľom hrubého národného šťastia.

Hľadanie šťastia je primárnym ľudským cieľom,” hovorí rezolúcia OSN a vyzýva členské štáty, aby si Deň šťastia primeraným spôsobom pripomínali, napr. prostredníctvom osvety alebo verejných aktivít.

Väčšina štátov v súčasnosti však svoj rozkvet hodnotí na základe ekonomických ukazovateľov.

medzinárodný deň šťastia_bhutanTradičné-Feng-Shui-feng-šuejDAO-INSTITUT