dao-dharma

.Myšlienka dňa (11.12.)


dao=cesta

11. deň 12. lunárneho mesiaca
KEĎ POZNÁME JA, VIEME VŠETKO
Keď sa vrátime k svojmu pravému Ja, 
nazývame to osvietením, uvedomením, prebudením, oslobodením... 
Keď poznáme Ja, vieme všetko.
V tomto prebudení odhalíme, že je v nás celý Vesmír. 
Všetky Vesmíry sú v vašom vnútre a my sme Vesmírom. 
Toto je najhlbšie pochopenie. Ak vieme toto, vieme všetko. 
Ak to nevieme, nevieme nič, bez ohľadu na to, koľko informácií sme nahromadili. 
H.W.L.Púndža

dao=cesta

Súvisiace články: Mudrci a svätci Indie
autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT