dao-dharma

.Myšlienka dňa (16.12.)


dao=cesta

16. deň 12. lunárneho mesiaca
O UČITEĽOVI
"Guru je ten, kto po celú dobu zostáva pohrúžený hlboko v Ja; 
ten, kto nevidí rozdiel medzi sebou a inými. 
Nie je posadnutý názorom, že on je osvietený 
a ostatní okolo neho žijú v zajatí ega. 
Jeho sebevláda je neotrasiteľná 
a nie je nikdy zo svojho kľudu vyrušený."
citácia z knihy Spisy Šrí Ramana Maharšiho 

dao=cesta

Súvisiace články: Mudrci a svätci Indie
autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT