dao-dharma

19.1.

autor: DAO-INSTITUT
dao=cesta

19. deň 1. lunárneho mesiaca

„Ľudské bytosti sú časťami celku, zvaného vesmír, časťami obmedzenými priestorom a časom. Zažívajú samé seba, svoje myšlienky a pocity, ako niečo oddelené od celku – je to klam ich myslí. Tento klam je pre ne väzením, ktoré ich redukuje na ich osobné túžby a náklonnosti k niekoľkým najbližším jedincom. Našou úlohou je oslobodenie sa z tohto väzenia tým, že rozšírime okruh svojho súcitu, aby zahŕňal všetky živé tvory a prírodu v celej jej kráse.“
Albert Einstein

dao=cesta