dao-dharma

.Myšlienka dňa (21.12.)


dao=cesta

21. deň 12. lunárneho mesiaca
O JEDINOM "PRAVOM NÁBOŽENSTVE
"Majster často hovoril o jedinom pravom náboženstve
a tak ho žiaci požiadali, aby im to objasnil.
Majster prikývol, vyšiel von a spýtal sa: „Čo vidíte?"
„Ulicu a domy, cestu a ľudí“.
„Čo ešte?“ „Stromy a vtáky.“ „A ďalej?“
„Slnko svieti, vietor povieva a vtáci spievajú.“
„Áno", rozžiaril sa Majster, „a cítite, ako rozvoniava tráva?“

dao=cesta

Súvisiace články: Príbehy a články
autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT