dao-dharma

.Myšlienka dňa (30.11.)


dao=cesta

30. deň 11. lunárneho mesiaca
BUĎME LÁSKAVÍ K SVOJIM UČITEĽOM
dao-dharma_11-30Naučil som sa tichu od urečnených ľudí,
tolerancii od tých netolerantných
a vľúdnosti od tých nevľúdnych.
Nemal by som byť neláskavý k týmto učiteľom.
Kahlil Gibran

dao=cestaautor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT