Nebeský cisár zostupuje na zem


dao=cesta

25. deň 12. lunárneho mesiaca

Nefritový cisár (Yuhuang Dadi)Nebeský cisár zostupuje na zem,
aby vykonal kontrolu ľudstva

V dnešný deň Nefritový cisár zostupuje na zem, aby si overil slová Ducha kuchyne. Nefritový cisár je zvrchovaným vládcom, ktorý riadi nielen nebeské ale aj pozemské záležitosti. Taoistické svätyne ho dnes vítajú a odprevádzajú späť na nebesia pálením kadidla a recitovaním veršov.

Našou úlohou je dnes svojim správaním potvrdiť slová Ducha kuchyne. Preto konzumujeme ľahké pôstne jedlá ako dôkaz toho, že žijeme striedmy a cnostný život. Pálime vonné tyčinky, kadidlo alebo éterické oleje a udržujeme si priaznivo naladenú myseľ. Iba tak sa môžme vyhnúť hnevu Nefritového cisára a nakloniť si jeho priazeň.

Nefritový cisár navyše na vlastné oči vidí, že sme aj pracovití, čistotní a poriadkumilovní. Duch kuchyne sa nemýlil – naozaj si zaslúžime to najlepšie. Pri pohľade na naše skromné jedlo usudzuje, že trochu šťastia a hojnosti naviac nám v nadchádzajúcom roku neuškodí.

dao=cesta