3 čistoty - 3 nebeské sféry

Nebeský ctihodný vládca prvopočiatku

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

1. deň 1. lunárneho mesiaca - NOV
21. jún 2017 - LETNÝ SLNOVRAT

1. deň 1. lunárneho mesiaca (a tiež 21. jún – letný slnovrat) je dňom Nebeského ctihodného vládcu prvopočiatku (JuanShi TianZun). Je najvyšším daoistickým božstvom. 

Patrí medzi tzv. TRI ČISTOTY, čo sú tri najvyššie nebeské sféry. Sú perzonifikované tromi nebeskými ctihodnými vládcami, ktorí sú trojicou najvyšších božstiev daoistického panteónu.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Nebeský vládca prvopočiatku

3.čistoty-San Qing-1Najvyššia sféra je Nefritová čistota perzonifikovaná Nebeským ctihodným vládcom prvopočiatku. Je tvorcom prejaveného sveta.

Existoval ešte pred vznikom Vesmíru. Povstal na počiatku sveta transformáciou prvopočiatočnej Qi v najvyššej sfére Nefritovej čistoty. Oddelením Yin a Yang stvoril Nebo a Zem.

Ako najvyššia forma bytia je večným, neviditeľným a nekonečným zdrojom všetkého.

Na počiatku každej novej časovej éry, ktorá cyklicky nastáva po skaze starého a vzniku nového Vesmíru, odovzdáva svojim žiakom-božstvám Knihy zázračného klenotu (Ling Bao Jing).

S ich pomocou ľudstvo oboznamuje s učením, ktoré je takto vždy prítomné vo všetkých svetoch.

Pôvodne bol aj vládcom nebeskej správy, no neskôr tento post prenechal Nefritovému cisárovi.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuejDAO-INSTITUT