dao-dharma-vladcovia-osudu

Odprevádzanie Hviezdnych vládcov osudu


autor: DAO INSTITUT
dao=cesta

9. deň 9. lunárneho mesiaca

Odprevádzanie Hviezdnych vládcov osudu (Deväť nebeských cisárov)

Sviatok Deviatich nebeských cisárov je daoisticko-buddhistický sviatok, ktorý je známy aj ako Slávnosť vegetariánskeho jedla. Je venovaný deviatim hviezdnym vládcom osudu, ktorí sú patrónmi prosperity, bohatstva a dobrého zdravia.

Dnes končí 9 dní trvajúci sviatok venovaný očiste tela a mysle pre zlepšenie nášho životného osudu. Pozvali sme do svojho života Nebeských vládcov osudu a zúčastnili sa očistnej 9-dňovej praxe. Dnes je čas sa Nebeským vládcom osudu poďakovať a odprevadiť ich späť na nebesia.

dao=cesta

Obrad odprevádzania Deviatich nebeských cisárov

Večer 9. dňa 9. lunárneho mesiaca (po vykonaní praxe posledného z vládcov) sa konajú v daoistických svätyniach a chrámoch obetné a ďakovné obrady s následným odprevádzaním Deviatich nebeských cisárov. Vzhľadom k tomu, že sa verí v ich odchod prostredníctvom vodných ciest a vody, vykonávajú sa obrady a rituály podľa možnosti pri vodných tokoch.

vladcovia-osudu

Ceremónia začína od chrámu a pokračuje k najbližšiemu vodnému toku (moru či rieke). Účastníci obradov sú tradične oblečení v bielej farbe so žltými prvkami (opasky, lemy, čelenky…) a v rukách nesú sviečky a vonné tyčinky.

Sprievod sa skladá z leva, draka, divadelných a tanečných súborov a oddaných nasledovníkov, ktorí na nosidlách odnášajú posvätné urny s podobizňami, v ktorých boli uplynulých 9 dní usídlení Nebeský vládcovia osudu. Nosidlá silne hojdajú, čo symbolizuje prítomnosť nebeských síl.

Pri vodnej hladine taoistický kňaz (kňažka) vyzve nebeských vládcov, aby opustili urny s podobizňami.

Keď posvätný popol v urne prudko horí, je to znamenie, že odchádzajú. Nosidlá s urnami sú potom odnesené späť do chrámu, kde čakajú rok na ich ďalší príchod

dao=cesta

Rituál na odprevadenie Hviezdnych vládcov osudu
- - - - - - - - - - - -
Obrad na odprevadenie Hviezdnych vládcov osudu (Deviatich nebeských cisárov) môžme vykonať aj na svojom domácom oltári alebo vonku pod holým nebom. 
- - - - - - - - - - - - - 
Učiníme tak večer 9. deň 9. lunárneho mesiaca (po vykonaní praxe posledného z vládcov). V prípade, ak sme vykonávali prax iba v dňoch "svojich" vládcov osudu, t.j. podľa svojho čínskeho znamenia alebo podľa svojho čísla Ming Gua, platí aj pred týmto rituálom pravidlo očisty tela uvedené nižšie:
- - -  
Po dni pôstneho stravovania (ideálne bez mäsa) a očistnom kúpeli alebo sprche sa oblečieme do čistého bieleho odevu a pripravíme oltár. Na oltár umiestnime sviečky, vonné tyčinky a nesmieme zabudnúť na misku s vodou. 
- - - - - - - - - - - - 
Vykonáme zápalnú obeť (zapálime sviečky a vonné tyčinky) a s rešpektom a úctou sa rozlúčime s Hviezdnymi vládcami osudu, Nezabudneme sa im poďakovať za to, že na uplynulých 9 dní vstúpili do našich životov a požehnali nám. 

dao=cesta