dao-dharma-vladcovia-osudu

Vítanie Hviezdnych vládcov osudu


dao=cesta

posledný deň 8. lunárneho mesiaca (29. alebo 30. deň 8. lunárneho mesiaca)

Vítanie Hviezdnych vládcov osudu
(Deväť nebeských cisárov)

Sviatok Deviatich nebeských cisárov je daoisticko-buddhistický sviatok, ktorý je známy aj ako Slávnosť vegetariánskeho jedla. Počnúc dnešným dňom sa praktikom odporúča pôstne jedlo s vylúčením mäsa, aby očistili svoje telo aj myseľ. Jedná sa pôvodne o daoistický festival venovaný deviatim hviezdnym vládcom, ktorí sú patrónmi prosperity, bohatstva a dobrého zdravia.

Hviezdni vládcovia a ich hviezdy
Hviezdni vládcovia sú skutočné hviezdy na oblohe a zároveň mocné bytosti s perzonifikovanou ľudskou podobou. Ich pôvod siaha do dávnej pred-daoistickej minulosti a odzrkadľuje túžbu človeka spojiť sa s týmito silami. Sú vyjadrením našej úcty k Vesmíru a nebeským telesám, od ktorých závisí náš život.

Hviezdy osudu – hviezdy Veľkého voza
Deväť nebeských cisárov je perzonifikáciou 7 hviezd Veľkého voza a 2 pridružených hviezd. Títo vládcovia ovlyvňujú nielen pohyb planét na oblohe, ale ovládajú aj otázky života a smrti v ľudskom svete. Sú synmi Matky veľkého vozu (斗母元君 – Dou Mu Yuan Jun), ktorá je tajomníkom života a smrti.

dao=cesta

Obrad vítania Deviatich nebeských cisárov

9-hviezdnych-vladcov-osudu-01V predvečer 9. lunárneho mesiaca  sa konajú v daoistických svätyniach a chrámoch obrady vyvolania a privítania Deviatich nebeských cisárov. Vzhľadom k tomu, že sa verí v ich príchod prostredníctvom vodných ciest a vody, vykonávajú sa obrady a rituály podľa možnosti pri vodných tokoch.

Ceremónia začína od chrámu a pokračuje k najbližšiemu vodnému toku (moru či rieke). Účastníci obradov sú tradične oblečení v bielej farbe so žltými prvkami (opasky, lemy, čelenky…) a v rukách nesú sviečky a vonné tyčinky.

9-hviezdnych-vladcov-osudu-02Sprievod sa skladá z leva, draka, divadelných a tanečných súborov a oddaných nasledovníkov, ktorí na nosidlách nesú posvätné urny a v nich podobizne Nebeských vládcov osudu. Nosidlá silne hojdajú, čo symbolizuje prítomnosť mocných nebeských síl.

Súčasťou sprievodu môže byť aj médium, ktoré ukazuje miesta, kde číhajú zlí duchovia. Taoistický kňaz (kňažka) tieto miesta označí a požehná. Pri vodnej hladine nebeských vládcov vyzve, aby vstúpili do pripravenej urny s podobizňou.

9-hviezdnych-vladcov-osudu-03Keď posvätný popol v urne prudko horí, je to znamenie, že ponuku prijali. Nebeský vládcovia osudu sú potom na nosidlách spolu s urnami odnesení do chrámu.

Nasledujúcich 9 dní sa konajú obetné rituály a praktiky, ktorými sa ich účastníci fyzicky aj mentálne očisťujú a zabezpečujú si tak lepší osud.

Daoisti i buddhisti navštevujú svätyne a chrámy, ponúkajú obetiny a prosia o priazeň osudu.

Jednou z aktivít v priebehu tohto obdobia je horiaci most zo žeravých uhlíkov, ktorý symbolizuje očistu a víťazstvo ducha nad telom. Obľúbené je aj nosenie amuletov, čo obvykle predstavuje priania dobrého osudu napísané červenou farbou na žltom podklade. Umiestňujú sa nad vchodové dvere, nad domáce oltáre alebo sa nosia pripnuté na odeve. Ich podstatou je kúzlo na odvrátenie nepriazne osudu. Deväť dní trvajúce obrady, rituály a oslavy často sprevádza dážď.

dao dharma

dao=cesta

Rituál na uvítanie Hviezdnych vládcov osudu
- - - - - - - - - - - -
Obrad na privítanie Hviezdnych vládcov osudu (Deviatich nebeských cisárov) môžme vykonať aj na svojom domácom oltári alebo vonku pod holým nebom. 
- - - - - - - - - - - - - 
Učiníme tak v predvečer 9. lunárneho mesiaca, prípadne 1. deň 9. lunárneho mesiaca. 
- - -  
Po dni pôstneho stravovania (ideálne bez mäsa) a očistnom kúpeli alebo sprche sa oblečieme do čistého bieleho odevu a pripravíme oltár. Na oltár umiestnime sviečky, vonné tyčinky a nesmieme zabudnúť na misku s vodou. 
- - - - - - - - - - - - 
 Vykonáme zápalnú obeť (zapálime sviečky a vonné tyčinky) a prosíme Hviezdnych vládcov osudu, aby na nasledujúcich 9 dní vstúpili do našich životov a požehnali nám. 
- - - - - - - - - - - - - 
1. - 9. deň 9. lunárneho mesiaca vykonávame praktiky na očistu tela a mysle, žijeme a stravujeme sa striedmo a myslíme na to, že Hviezdni vládcovia osudu prichádzajú na ľudský svet iba raz za rok. Vtedy je naša snaha o lepší osud a odpútanie sa od toho uplynulého najväčšia.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 A keď sme už Hviezdnych vládcov osudu na 9 dní do svojho života pozvali, je našou milou povinnosťou ich na záver sviatku, teda 9. deň 9. lunárneho mesiaca opäť s úctou a poďakovaním odprevadiť...

dao=cesta

autor: Dao Dharma, DAO INSTITUT