Fu-Lu-Shou-hviezdne božstvá

Žiadosť o šťastie a úspech (Fu Xing)


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao-institut-fengshui

20. deň 7. lunárneho mesiaca - žiadosť o šťastie a úspech

20.  deň 7. lunárneho mesiaca je dňom, kedy môžme požiadať Hviezdneho vládcu menom FU XING o šťastie a úspech. Fu Xing je jedným z trojice hviezdnych vládcov šťastného osudu (San Xing), známych najmä ako Fu – Lu Shou.

dao-institut-fengshui

Hviezdni vládcovia a ich hviezdy

Hviezdni vládcovia sú skutočné hviezdy na oblohe a zároveň mocné bytosti s perzonifikovanou ľudskou podobou.

Ich pôvod siaha do dávnej pred-daoistickej minulosti a odzrkadľuje túžbu človeka spojiť sa s týmito silami. Sú vyjadrením našej úcty k Vesmíru a nebeským telesám, od ktorých závisí náš život.

dao-institut-fengshui

Hviezda šťastia Fu Xing

Fu Xing v doslovnom preklade znamená hviezda šťastia.

Znak pre šťastie – Fu () je jedným z najznámejších a najčastejšie používaných čínskych symbolov. Stretávame sa s ním najmä pri oslavách Čínskeho Nového roka a vo Feng Shui. Často sa vešia na dvere domov alebo firiem alebo sa používa ako osobný amulet.

Hviezda šťastia Fu Xing označuje planétu Jupiter, ktorá bola v tradičnej čínskej astrológii vždy považovaná za priaznivú. Spájalo sa s ňou sudcovstvo, spravodlivosť a šťastný osud.

Fu Xing má vzhľad vysokého vládneho úradníka a vznešeného učenca. Často drží na rukách zvitok so znakom Fu alebo malé dieťa, čo je symbol šťastia, ochrany a zabezpečenia v starobe.

fu-lu-shou-fuMalý rituál pre šťastie a úspech

Hviezda šťastia (Fu Xing) je vyjadrením našej odvekej túžby po šťastí a úspechu. Takže keď sa dnes večer zahľadíte na oblohu, potvrďte túto svoju túžbu zapálením sviečky alebo vonnej tyčinky a obetujte ju FU-ovi. 
.
Jeho úlohou je priniesť dnes ľuďom požehnanie vo forme šťastia a úspechu. 
.
Je dôležité, aby ste hviezdnemu vládcovi pri prednesení svojej prosby preukázali patričnú úctu a rešpekt. Tiež je dôležité mať na pamäti, že vaša žiadosť musí byť čistá a úprimná a nesmie byť v rozpore s vôľou Nebies. 
.
Pri rešpektovaní a dodržaní týchto zásad môže byť váš malý rituál magnetom šťastných udalostí prakticky vo všetkých oblastiach vášho života.

dao-institut-fengshui

Fu, Lu, Shou vo Feng Shui

V ľudovej tradícii a vo Feng Shui je tento hviezdny vládca známy jednoducho ako Fu (šťastie). Fu je jedným z panovníkov troch šťastných hviezd: hviezdy šťastia (Fu Xing), bohatstva (Lu Xing) a dlhovekosti (Shou Xing). Sú to tri atribúty dobrého života

Túžba po šťastí, bohatstve a dlhovekosti sú túžby hlboko a trvalo zakorenené v srdciach aj mysliach ľudí.  To je dôvod, prečo sa táto hviezdna trojica veľmi rýchlo presunula z daoistických chrámov aj do ľudských obydlí a podnikov. Prinášajú šťastie, bohatstvo a dlhovekosť do rodiny.

  • Hviezda šťastia (Fu) odkazuje na Nebeského hodnostára a prináša do domu šťastie a požehnanie, ktoré  nám zabezpečí lepší osud
  • hviezda bohatstva (Lu) na Wenchanga a prináša do domu bohatstvo, moc, autoritu a profesijný rast
  • hviezda dlhovekosti (Shou) na Ctihodného starca z južného pólu a prináša do domu vitálne liečebné energie, ktoré zabezpečujú dlhovekosť a dobré zdravie až do vysokého veku.

Fu-Lu-Shou

Správne rozmiestnenie sošiek Fu, Lu, Shou
A aké rozmiestnenie sošiek Fu, Lu, Shou je správne? Správne poradie je to, ktoré môžete vidieť na našom obrázku. Hviezdnych vládcov Fu, Lu, Shou ukladáme v tomto poradí zľava doprava. Prečo? Tradične sa totiž čínske znaky vpisovali do stĺpcov zhora nadol, pričom stĺpce sa radili sprava doľava. Až neskôr sa zaviedlo písanie znakov do jednotlivých riadkov zľava doprava, podobne ako v latinke.

dao-institut-fengshui