Supermesiac


dao=cesta

15. deň 10. lunárneho mesiaca - SUPERMESIAC

Na nebi sa odohrá veľkolepé divadlo.
V hlavnej úlohe: SUPERMESIAC.

super-moonSupermesiac je termín zavedený astrológom Richardom Nollem v roku 1979.

Označuje jav, keď je mesiac v splne najblížšie k Zemi (v tzv. perigeu), a to aspoň na 90 % jeho najmenšej vzdialenosti od Zeme.

Obežná dráha Mesiaca nie je kruhová, preto sa nenachádza vždy v rovnakej vzdialenosti od našej planéty. Niekedy je o niečo bližšie, inokedy zas ďalej.

Spln Mesiaca sa môže vyskytnúť v ľubovoľnom bode jeho obežnej dráhy, ale keď sa úplný mesiac objaví na perigeu alebo blízko neho, zdá sa mierne väčší a jasnejší ako typický spln.

Tento jav nastáva vtedy, keď sú Zem, Mesiac a Slnko v jednej priamke a obežná dráha Mesiaca je k Zemi najbližšie. Mesiac v splne sa môže zdať o 30 % jasnejší a o 14 % väčší ako obvykle. Okrem iného môže supermesiac spôsobiť aj silnejší príliv a ďalšie zmeny počasia.

Tento termín si často mýlime s termínom „modrý Mesiac“. Ten označuje druhý spln v rovnakom kalendárnom mesiaci. Mesačné fázy sa opakujú približne po 29 dňoch a 12 hodinách. Kalendárny mesiac (s výnimkou februára) má však 30 alebo 31 dní. Občas sa preto stane, že v rovnakom kalendárnom mesiaci nastanú dva splny Mesiaca.

Supermesiac na horizonte

Najväčší zážitok môžme mať pri jeho pozorovaní na horizonte, kde vyzerá neprirodzene veľký, ak ho pozorujeme cez stromy, budovy či iné pozemné objekty. Efekt je síce iba optickou ilúziou, no na kráse mu to neuberie. Ideálny pre pozorovanie je však až podvečer, pri západe Slnka.

dao=cesta