svetovy-den-juda-jigoro-kano

Svetový deň judo: Jigoro Kano


autor: DAO-INSTITUT 
dao=cesta

28. október - svetový deň judo

Svetový deň judo

28. oktober je Svetový Deň Juda, ktorý sa koná pri príležitosti narodenín zakladateľa „moderného“ juda – Jigoro Kana. Svetová federácia judo vyhlásila tému na tento rok: odvaha. Témy predchádzajúcich ročníkov boli: Judo pre svet (2016), jednota (2015), česť (2014), vytrvalosť (2013), judo pre všetkých (2012) a rešpekt (2011).

Zakladateľ „moderného juda“ Jigoro Kano predstavil svetu judo nielen ako umenie boja, ale aj ako výchovný a vzdelávací systém založený na morálnom kódexe uplatniteľnom v dennom živote. Dnes sa na svete judu venuje viac ako 20 miliónov ľudí. Judo sa stalo bojovým umením, spôsobom sebaobrany aj olympijským športom.

svetovy-den-juda-jigoro-kano

Keďže Jigoro Kano neoplýval zdatnosťou a silou, už v škole si ho silnejší spolužiaci doberali. To ho neskôr motivovalo k vytvoreniu umenia, v ktorom aj s malou silou môžme docieliť veľký výsledok a upravil ju-jutsu vyčlenením a upravením niekoľkých techník na judo. Po smrti mu bol ako 1. človeku na zemi udelený 11. dan.

Víťazstvo je založené na pochopení a uplatnení myšlenky “jemnosť ovláda sílu“. V klasickom čínskom texte San Lue (Tri Stratégie) mudrca Lao-c sa uvádza:

"Mäkké (ju) môže ovládať tvrdé. Slabé môže ovládať silné. 
Jemnosť je cnosť, keď je tvrdosť nezvládateľná. 
Vtedy ľudia budú pomáhať slabým 
a budú schopní čeliť silným". 

dao=cesta