dao-dharma-vladcovia-osudu

Sviatok 9 Hviezdnych vládcov osudu


dao=cesta

1. - 9. deň 9. lunárneho mesiaca

Sviatok Hviezdnych vládcov osudu
(Deviatich nebeských cisárov)

velky-voz-velka-medvedicaSviatok Deviatich nebeských cisárov je daoisticko-buddhistický sviatok venovaný hviezdnym vládcom osudu, ktorí sú patrónmi prosperity, bohatstva a dobrého zdravia.

Sviatok začína obradom vyvolania a privítania Hviezdnych vládcov osudu známych aj ako Deväť nebeských cisárov.

Deväť nebeských cisárov je perzonifikáciou 7 hviezd Veľkého voza a 2 pridružených hviezd. Sú synmi Matky veľkého vozu (斗母元君 – Dou Mu Yuan Jun), ktorá je tajomníkom života a smrti. Veľký voz (Bei Dou) je v daoizme považovaný za centrum nebies, okolo ktorého sa otáča Vesmír. Symbolizuje počiatok a koniec všetkých vecí. Na týchto 9 hviezdach žijú božské bytosti a nesmrteľní Majstri. Veľký voz sa premieta do života na Zemi aj do funkcií ľudského tela.

Veľký voz je hviezdokopou omnoho väčšieho súhvezdia – Veľkej medvedice (Ursa maior). Tvorí ho 7 hviezd: Dubhe (Polárka), Merak, Phecda, Megrez, Alioth, Mizar a Alkaid. Niekedy sa hovorí o ôsmej hviezde Alcor, čo je malá hviezdička v blízkosti Mizaru.

Každá z hviezd má svoje meno, Hviezdneho vládcu, nebeské narodeniny,  poslanie v ľudskom svete a priemet v ľudskom tele. Tiež zodpovedajúci trigram a živel:

Hviezdy a Hviezdni vládcovia osudu

9-hviezdny-vladcovia-osudu

 • 1. hviezda – 1. deň
  • medzinárodný názov hviezdy: Dubhe (Polárka) – α uma
  • čínsky názov hviezdy: Nebeská os (tian shu)
  • hviezdny vládca Tan Lang Tai Xing Jun (贪狼 太 星君)
  • uctenie: 1. deň 9. lunárneho mesiaca
  • je ochrannou hviezdou ľudí narodených v znamení potkana 
  • je osudovou hviezdou ľudí so zodpovedajúcim Ming Gua = 1
  • v tele mu zodpovedá pravý pečeňový lalok a ľavé oko
  • zodpovedajúci živel: voda yang
  • zodpovedajúci smer: sever
  • zodpovedajúci trigram: Kan (hlbina, voda)
 • 2. hviezda – 2. deň
  • medzinárodný názov: Merak – β uma
  • čínsky názov: Nebeská osnova / vzorec (tian hsuan)
  • hviezdny vládca Ju Men Yuan Xing Jun (巨 门 元 星君)
  • uctenie: 2. deň 9. lunárneho mesiaca
  • je ochrannou hviezdou ľudí narodených v znamení byvola a prasaťa
  • je osudovou hviezdou ľudí so zodpovedajúcim Ming Gua = 2
  • v tele mu zodpovedá ľavý pečeňový lalok a pravé oko
  • zodpovedajúci živel: skalnatá zem yang
  • zodpovedajúci smer: juhozápad
  • zodpovedajúci trigram: Kun (prijímanie, močiar)
 • 3. hviezda – 3. deň
  • medzinárodný názov: Phecda – γ uma
  • čínsky názov: Nebeské meradlo (tian qi)
  • hviezdny vládca Lu Cun Zhen Xing Jun (禄 存 贞 星君)
  • uctenie: 3. deň 9. lunárneho mesiaca
  • je ochrannou hviezdou ľudí narodených v znamení tigra a psa
  • je osudovou hviezdou ľudí so zodpovedajúcim Ming Gua = 3
  • v tele mu zodpovedá pravá oblička ľavé ucho 
  • zodpovedajúci živel: mladé drevo yin
  • zodpovedajúca svetová strana: východ
  • zodpovedajúci trigram: Zhen (vybudenosť, hrom)
 • 4. hviezda – 4. deň
  • medzinárodný názov: Megrez – δ uma
  • čínsky názov: Nebeská rovnováha
  • hviezdny vládca Wen Qu Xing Niu Jun (文曲 纽 星君)
  • uctenie: 4. deň 9. lunárneho mesiaca
  • je ochrannou hviezdou ľudí narodených v znamení zajaca a kohúta
  • je osudovou hviezdou ľudí so zodpovedajúcim Ming Gua = 4
  • v tele mu zodpovedá ľavá oblička pravé ucho 
  • zodpovedajúci živel: staré  drevo yin
  • zodpovedajúca svetová strana: juhovýchod
  • zodpovedajúci trigram: Xun (ústupnosť, vietor)
 • 5. hviezda – 5. deň
  • medzinárodný názov: Alioth – ε uma
  • čínsky názov: Jadeitová pozorovacia trubica
  • hviezdny vládca Lian Zhen Xing Gang Jun (玉 廉 贞 纲 星君)
  • uctenie: 5. deň 9. lunárneho mesiaca
  • je ochrannou hviezdou ľudí narodených v znamení draka a opice
  • je osudovou hviezdou ľudí so zodpovedajúcim Ming Gua = 5
  • v tele mu zodpovedá pravý pľúcny lalok a ľavá nosná dierka
  • zodpovedajúci živel: centrálna zem – vyrovnaná zem yin-yang
  • zodpovedajúca svetová strana: stred
  • zodpovedajúci trigram: – 
 • 6. hviezda – 6. deň
  • medzinárodný názov: Mizar – ζ uma
  • čínsky názov: Otvárač žiaru / yang
  • hviezdny vládca Wu Qu Xing Ji Jun (武曲 紀星君)
  • uctenie: 6. deň 9. lunárneho mesiaca
  • je ochrannou hviezdou ľudí narodených v znamení hada a kozy (ovce)
  • je osudovou hviezdou ľudí so zodpovedajúcim Ming Gua = 6
  • v tele mu zodpovedá ľavý pľúcny lalok a pravá nosná dierka 
  • zodpovedajúci živel: nepretavený kov yang
 • 7. hviezda – 7. deň
  • medzinárodný názov: Alkaid – η uma
  • čínsky názov: Iskriaca žiara
  • hviezdny vládca Po Jun Guan Xing Jun (破 军 关 星君)
  • uctenie: 7. deň 9. lunárneho mesiaca
  • je ochrannou hviezdou ľudí narodených v znamení koňa
  • je osudovou hviezdou ľudí so zodpovedajúcim Ming Gua = 7
  • v tele mu zodpovedá srdce jazyk 
  • zodpovedajúci živel: pretavený kov yin
 • 8. hviezda – 8. deň
  • medzinárodný názov: Alcor A (neviditeľná)
  • čínsky názov: Jaskyňa svitu
  • hviezdny vládca Zuo Fu Da Dao Xing Jun (左 辅 大道 星君)
  • uctenie: 8. deň 9. lunárneho mesiaca
  • je osudovou hviezdou ľudí so zodpovedajúcim Ming Gua = 8
  • zodpovedajúci živel: úrodná zem yin 
  • v tele nemá zodpovedajúci priemet
  • zodpovedajúca svetová strana: severovýchod
  • zodpovedajúci trigram: Gen (zastavenie, hora) 
 • 9. hviezda – 9. deň
  • medzinárodný názov: Alcor B (neviditeľná)
  • čínsky názov: Skrytá dokonalosť
  • hviezdny vládca You Bi Da Dao Xing Jun (右 弼 大道 星君)
  • uctenie: 9. deň 9. lunárneho mesiaca
  • je osudovou hviezdou ľudí so zodpovedajúcim Ming Gua = 9
  • zodpovedajúci živel: oheň yin
  • zodpovedajúca svetová strana: juh
  • zodpovedajúci trigram: Li (oheň) 

dao=cesta

Mystický zážitok s bohatou duchovnou tradíciou

9-hviezdnych-vladcov-osudu-04Starobylé posvätné obrady a rituály na počesť Hviezdnych vládcov osudu boli pôvodne zmesou mágie, kúziel a umenia komunikácie s duchmi predkov, nebeských duchov a božstiev. Sú staré niekoľko tisícročí a počas dynastií Qin a Han (200 pnl – 200 nl) boli upravené a včlenené do daoistických praktík. Výsledkom je mystický zážitok s bohatou duchovnou tradíciou.

Mnohí daoisti ale aj buddhisti prinášajú do chrámov a svätýň okrem obetín aj sošky ochranných bôžikov zo svojich domácich oltárov. V chráme dostanú svoju ročnú dávku duchovnej energie a vrátia sa späť na domáci oltár plní síl a odhodlania chrániť domáci krb svojej rodiny.

dao=cesta

Podmienky očistnej 9 – dňovej praxe

Pokiaľ sa chceme zapojiť do očistných 9 dňových praktík, mali by sme dodržať niekoľko hlavných zásad:

 • pôstne stravovanie (ideálne bez mäsa)
 • vyhýbanie sa omamným a návykovým látkam a nápojom
 • intenzívna očista tela a mysle…

dao=cesta

autor: Dao Dharma, DAO INSTITUT