feng shui-čínska minca-líce a rub-yin- yang

Symbol bohatstva: čínska minca


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao-institut-fengshui

TRADIČNÉ ČÍNSKE MINCE

Feng Shui-analýza-audit-konzultácie-poradenstvo-službyAj mocné sily možno ovládnuť, ak vlastníme predmet zachytávajúci ich esenciu a podstatu. Prirodzeným symbolom toku hojnosti sú mince.

Obzvlášť vhodným symbolom je tradičná čínska minca so štvorcovým otvorom uprostred. Jej kruhový tvar symbolizuje nebesia, kým štvorcový otvor uprostred je symbolom zeme. Ide teda o spojenie dvoch mocných síl: yangovej sily nebies a  yinovej sily zeme. Nemusíme sa báť, že to nie je naša mena. Ako platidlo sa totiž ani v Číne nepoužíva už niekoľko storočí…

dao-institut-fengshui

Prvý čínsky cisár Qin_Shi_Huangdi (Čchin Š Chuan Ti)História tradičnej čínskej mince

Prvý čínsky cisár Qin Shi Huang-Di (Čchin Š Chuang-Ti) je zjednotiteľom a zakladateľom štátu, ktorý dodnes nesie jeho meno. Je mu prisudzovaný významný podiel na veľkom čínskom múre, štandardizácia čínskeho písma, zjednotenie mier a váh a zavedenie jednotnej meny.

Mocný panovník dynastie Qin (221-207 p.n.l.) je známy najbohatšou hrobkou histórie. Tento podzemný komplex siaha do hĺbky 120 m a má rozlohu 56 km2. Má tvar kozmického svetového diagramu a v jeho strede je pyramidálna mohyla – symbol svetovej osi, okolo ktorej sa všetko točí. Hlavná hrobka s cisárovým telom leží uprostred.

Stráži ho nemenej slávna terakotová armáda. Dodnes bolo vykopaných cez 7 000 sôch ľudí a koní v životnej veľkosti a nikto netuší, koľko ich ešte ukrýva. Sporné je, kedy ho bude možné celý preskúmať, nakoľko je plný smrtiacich pascí a potokov jedovatej ortuti.

To, čo teraz stráži jeho odpočinok bolo paradoxne príčinou jeho smrti. V túžbe po večnom živote vypil dračí cisár veľké množstvo nápoja s obsahom ortuti.

No i napriek jeho skonu bol mocným panovníkom svojej doby. Čo ho inšpirovalo k celoplošnému zavedeniu platidla tohto tvaru?

dao-institut-fengshui

Symbolika tradičnej čínskej mince

nefritové doštičky-čínske mincePrvé mince tohto druhu sa vyrábali už v dobe Bojujúcich štátov (453-221 p.n.l.). Ich tvar vznikol podľa vzoru guľatých nefritových doštičiek slúžiacich na rituálne účely. Výsledkom bol dokonalý nástroj hojnosti, ktorý bol spojením magického tvaru rituálneho predmetupraktickej funkcie platidla.

Jeho moc spočíva v symbolickom prepojení základných kozmologických síl: neba a zeme, yang a yin. Vonkajší tvar mince je kruhový a je symbolom nebies. Štvorec uprostred predstavuje zem. Minca tak svojim tvarom vyjadruje vzťah a rovnováhu týchto síl.

Tieto mince sa rýchlo stali stelesnením autority a moci. Úlohou cisára bolo nastoliť mier medzi nebom a zemou a vyprosiť u nebeského cisára blahobyt pre svoju krajinu. Oboje, mince aj cisár, tak spájali nebo a zem, yang a yin. Tieto mince sa používali viac ako 2000 rokov. Súčasnou platobnou menou v Číne je juan (100 fen).

dao-institut-fengshui

PROGRAMOVANIE TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MINCE

Častým mýtom je, že amulet nám stačí iba vlastniť. Omyl! Ako ho však správne použiť?

čínska minca-líce a rub-yin-yangStarí majstri radili nosiť pri sebe dva symboly hojnosti. Jeden pre aktívnu yangovú stránku toku (t.j. spojenú s dávaním a výdavkami) a druhý pre pasívnu yinovú stránku toku (t.j. spojenú s prijímaním a uchovávaním).

Tieto symboly by ste mali nosiť v peňaženke, aby vám zabezpečili rovnováhu aktívneho a pasívneho toku. Podmienku oboch symbolov dokonale spĺňa práve tradičná čínska minca.

dao-institut-fengshui

Programovanie aktívneho yangového toku

Vložte mincu do dlane yangovou stranou nahor. V predstave ju očistite od predošlých informácií. Vizualizujte yangovú stranu mince ako žiarič alebo ako slnko. Jej energia je jasná, červená, žiarivá a horúca. V predstave sa mení na blčiace plamene sálajúce páľavu. Je ako výbuch supernovy. Neustále emituje svoje lúče, ktoré sa šíria ďalej do priestoru.

Predstavte si, že idete platiť. V minci nahromadené a uzavreté sily sa cestou výdaja uvoľňujú do nekonečného priestoru. No kdesi v diaľke sa odrážajú a vracajú sa späť k vám

Osloboďte túto predstavu od nevôle a mrzutosti z dávania, ale aj od radosti z nakupovania.

Kontrolovaným dávaním tok hojnosti podporíte a vzbudíte záujem ducha hojnosti. Dávajte však svoj kapitál (čas, peniaze, pomoc) iba ak bude použitý zmysluplne. Zárukou, že ste túto časť toku pochopili je tichá a neafektovaná radosť z dávania. Žiadna prázdnota, sklamanie, rozhorčenie ani výčitky.

dao-institut-fengshui

Programovanie pasívneho yinového toku

Otočte mincu v dlani yinovou stranou nahor. V predstave ju opäť očistite. Vizualizujte yinovú stranu mince ako magnet alebo ako mesiac. Jej energia je zamatovo modrá, temná a hlboká. V predstave sa mení na sťahujúci chlad pohlcujúci všetko teplo. Je ako všepohlcujúca čierna diera.

Predstavte si, že peniaze prijímate. Tieto sily sa z nekonečného priestoru vracajú späť k vám.

Osloboďte túto predstavu od sklamania, neistoty či rozpakov z prijímania, ale aj od radosti zo získavania. Zárukou, že ste túto časť toku pochopili je príliv, ktorý vás posilňuje a napĺňa.

Takto aktivovanú mincu vložte do peňaženky alebo ku kreditnej karte. Nezabúdajte každý finančný príjem a výdaj doplniť príslušnou víziou.

dao-institut-fengshui