guanyin-kuanjin-bohyňa milosrdenstva

Deň GuanYin – Bodhisattvu súcitu


Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

19. deň 2. lunárneho mesiaca - narodenie GuanYin
19. deň 6. lunárneho mesiaca - nesmrteľnosť GuanYin
19. deň 9. lunárneho mesiaca - osvietenie GuanYin

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

guan yin - bohyňa milosrdenstvaBodhisattva súcitu a milosrdenstva

Bodhisattva označuje bytosť, ktorá prijala sľub bodhisattvu a ktorej motiváciou je dosiahnuť buddhovstvo pre dobro všetkých cítiacich bytostí. Hnacou silou jej života je aktívny súcit. Cesta k dosiahnutiu buddhovstva cez ideál bodhisattvu je otvorená a prístupná každému.

Guanyin je bodhisattva súcitu a milosrdenstva. V rôznych krajinách je známy/a pod rôznymi menami: Avalokiteshvara v Indii, Kannon v Japonsku, Chenrezig v Tibete, GuanYin v Číne…

Pomáha zmierňovať bolesť, zúfalstvo a utrpenie. Každý, kto hlboko a úprimne pôsobí v prospech iných bez ohľadu na vlastný prospech, vyjadruje posolstvo a aktivitu bodhisattvu. Láska a aktívny súcit sú znakmi odhaľujúcimi jeho/jej prítomnosť…

V budhizme nie je tento bodhisattva ani mužom ani ženou. Ak je vhodné, aby sa ukázal/a ako muž, má podobu muža. Ak je vhodné, aby sa ukázal/a ako žena, má vzhľad ženy. V čínskom buddhizme má však výhradne podobu ženy.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Prejavy a podoby GuanYin

guan yin - bohyňa milosrdenstvaGuanYin má mnoho podôb a prejavov. Najčastejšie sa zjavuje ako krásna súcitne hľadiaca žena mladého až stredného veku odetá do vzdušného hodvábneho rúcha. Je ideálom múdrosti, súcitu a krásy.

Inšpirovaní hinduizmom a buddhizmom ju umelci vyobrazujú sediacu na lotosovom tróne, prípadne viacerými rukami alebo s viacerými tvárami. V rukách môže držať duchovné symboly alebo duchovné zbrane. V dlani každej ruky máva oko jasnozrivosti.

Pomáha kráčajúcim po Ceste, podávajúc nekonečný počet pomocných rúk. Oči jasnozrivosti v dlaniach vyjadrujú jej schopnosť rozpoznať našu Cestuvidieť náš cieľ. Jej atribútom je lotosový kvet, symbol čistoty a duchovnej Cesty.

Inšpirovaní daoizmom ju umelci vyobrazujú, ako jazdí v oblakoch na mýtickom tvorovi podobnom levovi (Hou). Často sa zobrazuje s vázičkou plnou čarovnej rosy, ktorou dokáže tíšiť búrku aj vietor. To vyjadruje jej božskú nadvládu nad silami prírody.

Pomáha ľuďom v núdzi, chráni pred nebezpečenstvom, poskytuje podporu všade tam, kde je to potrebné. GuanYin môžeme vyzvať k pomoci aj v neobvyklých a ťažkých situáciách, nakoľko má schopnosť transformovať sa do akejkoľvek duchovnej či živej bytosti.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

GuanYin vo Feng Shui

guan yin - bohyňa milosrdenstvaVo Feng Shui sa sošky a obrázky GuanYin využívajú pre ochranu a duchovnú Cestu. Umiestniť ju môžeme takmer do ktoréhokoľvek sektora:

  • do severnej časti domu (Gua 1 – duchovná / životná Cesta, kariéra),
  • do severozápadnej časti domu (Gua 6 – nápomocní priatelia, pomoc nebies),
  • do severovýchodnej časti domu (Gua 8 – múdrosť, poznanie),
  • do východnej časti domu (Gua 3 – zdravie, rodina),
  • do juhovýchodnej časti domu (Gua 4 – hojnosť, požehnanie),
  • do juhozápadnej časti domu (Gua 2 – medziľudské vzťahy, partnerstvo).

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Malý rituál na počesť Guan Yin 

Pri tejto príležitosti pripravíme improvizovaný domáci oltár, kde zapálime a obetujeme sviečky, vonné tyčinky, esenciálne oleje alebo kadidlo.

Na Guan Yin sa obraciame s prosbou o pomoc pri prekonávaní a odstraňovaní prekážok alebo so žiadosťou o požehnanie. Môže nám pomôcť v núdzi, ochrániť nás pred nebezpečenstvom a poskytnúť podporu vo všetkých oblastiach života a duchovného napredovania. Vzývame ju k pomoci aj v neobvyklých a ťažkých situáciách. Rituál môžme vykonať aj v mene svojich blízkych alebo priateľov. 

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
Článok je ilustrovaný olejomaľbami čínskeho umelca Zeng Hao.