3 čistoty - 3 nebeské sféry

Deň Nebeského Lao-c‘


Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

15. deň 2. lunárneho mesiaca

15. deň 2. lunárneho mesiaca je dňom Nebeského ctihodného vládcu Cesty a jej sily. Jedná sa o postavu zbožšteného Majstra LaoZi (Lao-c‘), ktorý je považovaný za zakladateľa filozofického Daoizmu. 

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Tri čistoty

Tri čistoty sú tri najvyššie nebeské sféry taoistického panteónu. Sú perzonifikované tromi nebeskými ctihodnými vládcami, ktorí sú trojicou najvyšších „božstiev“ daoizmu. Nebeský ctihodný vládca Cesty a jej sily (zbožštený Majster Lao-c) je jedným z nich.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Nebeský vládca Cesty a jej sily

3.čistoty-San Qing-3Dávna legenda hovorí, že sa ako posol Dao spontánne zrodil z prázdnoty nebytia a trnasformovaný v božskú silu večne prebýva vo sfére Najvyššej čistoty. Opakovane sa vracia do ľudského sveta vtelený do majstrov, mudrcov a svätcov, aby odovzdával ľuďom náukuprinášal im učenie.

V tejto podobe sa zjavoval už mnohým mýtickým cisárom. Jeho najznámejším ľudským vtelením bol Majster LaoZi (Lao-c‘), ktorý je považovaný za zakladateľa filozofického daoizmu.

Majster Lao-zi (Lao-c, cca 600 p.n.l.) je jedným z najznámejších reformátorov, filozofov a básnikov starej Číny. Jeho pozoruhodné slová plné múdrosti a posolstva mieru nám dodnes pripomínajú, čo je v ľudskom živote skutočne dôležité.

Obetovať Majstrovi LaoZi by mali všetci tí, ktorí kráčajú po duchovnej Ceste prípadne pracujú intelektuálne. Zodpovedá za osud a duchovný úspech hľadajúcich, pomáha pri chápaní duchovných náuk...

Pri tejto príležitosti pripravíme improvizovaný domáci oltár, kde zapálime a obetujeme sviečky, vonné tyčinky, esenciálne oleje alebo kadidlo…

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Majster LaoZi vo Feng Shui

Vo Feng Shui sa podobizeň Majstra LaoZi (Lao-c‘) využíva pre úspech na duchovnej Ceste a poznanie.

Často sa vyobrazuje ako bielovlasý mudrc s plnofúzom (LaoZi = Starý Majster) držiaci v ruke vejár z peria. V kompozícii Troch čistôt sa nachádza vždy po pravej ruke Nebeského ctihodného vládcu prvopočiatku. Umiestniť ho môžme do týchto sektorov:

  • do severnej časti domu (Gua 1 – cesta, kariéra),
  • do severozápadnej časti domu (Gua 6 – nápomocní priatelia, pomoc nebies),
  • do severovýchodnej časti domu (Gua 8 – múdrosť, poznanie).

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej© DAO-INSTITUT

súvisiace články:
Majster Lao-c
Taoizmus