3 čistoty - 3 nebeské sféry

Deň Nebeského Lao-c’


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

15. deň 2. lunárneho mesiaca

15. deň 2. lunárneho mesiaca je dňom Nebeského ctihodného vládcu Cesty a jej sily. Jedná sa o postavu zbožšteného Majstra LaoZi, ktorý je považovaný za zakladateľa filozofického Daoizmu. 

Tri čistoty

Patrí medzi tzv. tri čistoty, čo sú tri najvyššie nebeské sféry. Sú perzonifikované tromi nebeskými ctihodnými vládcami, ktorí sú trojicou najvyšších božstiev daoistického panteónu.

Nebeský vládca Cesty a jej sily

3.čistoty-San Qing-3Legenda hovorí, že sa ako posol Dao spontánne zrodil z prázdnoty nebytia a trnasformovaný v božskú silu večne prebýva vo sfére Najvyššej čistoty. Opakovane sa vracia do ľudského sveta vtelený do majstrov, mudrcov a svätcov, aby odovzdával ľuďom náukuprinášal im učenie.

V tejto podobe sa zjavoval už mnohým mýtickým cisárom. Jeho najznámejším ľudským vtelením bol Majster LaoZi (Lao-c’), ktorý je považovaný za zakladateľa filozofického daoizmu.

Obetovať Majstrovi LaoZi by mali všetci tí, ktorí kráčajú po duchovnej Ceste prípadne pracujú intelektuálne. Zodpovedá za osud a duchovný úspech hľadajúcich, pomáha pri chápaní duchovných náuk...

Pri tejto príležitosti pripravíme improvizovaný domáci oltár, kde zapálime a obetujeme sviečky, vonné tyčinky, esenciálne oleje alebo kadidlo…

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Majster LaoZi vo Feng Shui

Vo Feng Shui sa podobizeň Majstra LaoZi využíva pre úspech na duchovnej Ceste a poznanie.

Často sa vyobrazuje ako bielovlasý mudrc s plnofúzom (LaoZi = Starý Majster) držiaci v ruke vejár z peria. V kompozícii Troch čistôt sa nachádza vždy po pravej ruke Nebeského ctihodného vládcu prvopočiatku. Umiestniť ho môžme do týchto sektorov:

  • do severnej časti domu (Gua 1 – cesta, kariéra),
  • do severozápadnej časti domu (Gua 6 – nápomocní priatelia, pomoc nebies),
  • do severovýchodnej časti domu (Gua 8 – múdrosť, poznanie).

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej