Taishan

Veľký vládca Východného vrcholu


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao-institut-fengshui

28. deň 3. lunárneho mesiaca

Veľký vládca Východného vrcholu

Dnešný deň patrí Veľkému vládcovi Východného vrcholu (TaiShan DongYue DaDi).

Veľký vládca východného vrcholu - Tai Shan DongYue DaDiHviezdny vládcovia a duchovia zeme 
Rovnako ako sú hviezdni vládcovia skutočné hviezdy na oblohe a zároveň mocné bytosti s perzonifikovanou ľudskou podobou, tak aj všetci prírodní a horskí vládcovia sú skutočné prírodné útvary, ktoré sú zároveň perzonifikované duchmi prírody, potokov a hôr.

Ich pôvod siaha do dávnej pred-daoistickej minulosti a odzrkadľuje hlbokú túžbu človeka spojiť sa s týmito silami. Sú vyjadrením našej posvätnej úcty k prírode a celému Vesmíru, od ktorých náš život závisí a ktorého sme neoddeliteľnou súčasťou.

Daoistický koncept 5 posvätných hôr
Podľa daoistického konceptu 5 posvätných hôr (WuYue), každej z nich zodpovedá jeden z 5 smerov (východ, juh, západ, sever a stred) a 5 prvkov (drevo, oheň, voda, zem a kov). Najdôležitejšou z nich je východná hora. A jej pánom je práve Veľký vládca Východného vrcholu (TaiShan DongYue DaDi), ktorého význam si dnes pripomíname. V Číne ho stelesňuje hora Tai v provincii Shan Dong.

Východný smer v čínskej metafyzike
Východný smer má v čínskej metafyzike výsostné postavenie. Je to smer, kde vychádza slnko, miesto, kde začína nový zrod a kde sa všetko po smrti musí vrátiť v cykle neustálej obnovy. Je to miesto, kde sa sily Yin a Yang zbiehajú a dochádza k ich obnove a transformácii.

Nekonečný cyklus znovuzrodení 
V okamihu zrodu sa Yang rodí z Yin. V tejto fáze je mladý, silný a aktívny. V cykle premien Yang najskôr mohutnie a narastá, až dosiahne svoj vrchol a začne rodiť Yin. A tak Yang ubúda a pribúda Yin. Keď sa cyklus chýli k svojmu koncu, Yang je vyčerpaný a slabý. Zostáva silná Yin, ktorá v okamihu keď dosiahne svoj vrchol, začne rodiť Yang

Celý Vesmír prechádza nekonečným cyklom znovuzrodení,
v ktorom všetko zrodené speje k zániku, aby sa nové mohlo narodiť…

dao-institut-fengshui

Veľký vládca Východného vrcholu predsedá 7. sále podsvetia

Veľký vládca východného vrcholu _ Tai Shan DongYue DaDiJe najvyšším sudcom a predsedom v 7. sále podsvetia, kde dohliada na spravodlivosť. V tejto jeho funkcii si ho pripomíname 27. deň 3. lunárneho mesiaca

Jeho úlohou je koordinovať a riadiť časy zrodenia a smrti. Má právomoc rozhodnúť, kto bude kedy reinkarnovaný a kto bude ako dlho trpieť v podsvetí.

Spolu so svojimi asistentmi (hlavným je Generál piatich ciest) spravuje registre života a smrti, ktoré obsahujú dobré a zlé skutky všetkých bytostí. Na ich základe dohliada na karmu a spravodlivosť.

Na základe minulých skutkov je každému predurčená určitá úroveň životného šťastia pri narodení. Môžeme sa narodiť do bohatej alebo chudobnej rodiny; do zdravého tela alebo zaťaženého chorobami. Môžeme mať silnú a bystrú myseľ alebo pomalé chápanienezvládnuteľný temperament.

Podľa legendy existuje Zlatá skrinka s Jadeitovou knihou, v ktorej sú zaznamenané údaje zo života každej bytosti.

dao-institut-fengshui

Veľký vládca Východného vrcholu vo Feng Shui

Veľký vládca východného vrcholu - Tai Shan DongYue DaDiNajčastejšie je stvárnený s čiernym fúzikmi a krátkou čiernou kozou briadkou, no jeho sochy a portréty sa často zovšeobecňujú a tak sa príliš nelíšia od podobizne Nebeského cisára. Obaja sedia na tróne v podobne vyzerajúcom cisárskom rúchu.

Oveľa častejšie sa však používajú jeho amulety, ktorých účelom je odvrátenie zla a odohnanie zlých duchov. Umiestniť ich môžme do týchto sektorov:

  • do východnej časti domu (Gua 3 – zdravie, rodina),
  • do severozápadnej časti domu (Gua 6 – nápomocní priatelia, pomoc nebies).

Tento typ aktivácie priestoru nie je súčasťou tradičného Feng Shui a slúži na symbolické doladenie priestoru.

dao-institut-fengshui