Zhang Dao Ling – prvý taoistický „pápež“

autor: DAO-INSTITUT dao-institut-fengshui
15. deň 1. lunárneho mesiaca

15. deň 1. lunárneho mesiaca slávi Zhang Dao Ling svoje nebeské narodeniny.

dao-institut-fengshui

Zhang Dao Ling

V ranných obdobiach daoizmu právo vykonávať obrad a obetovať Nebu, Zemi a Vode patrilo cisárovi. Bežným ľuďom prináležalo obetovať predkom. Až Zhang Daoling, prvý daoistický „pápež“ a zakladateľ Cesty nebeských majstrov (formy náboženského daoizmu) túto prax oficiálne zmenil. Naučil radových ľudí vykonávať obrady, ktorými si mohli nakloniť priazeň osudu na svoju stranu.

dao-institut-fengshui

ZHANG DAOLING – zakladateľ Cesty nebeských Majstrov

Stalo sa tak na konci éry cisára Shun-jiho (126 – 144 n.l.). Dovtedy pôsobil na Shan-tungskom polostrove známom tradíciou viery v Nesmrteľných (Sien). Odtiaľ sa presťahoval na západ Číny (dnešná provincia Si-chuan). Tu na posvätnej hore He-ming-shan študoval taoistické náuky a alchýmiu. Podľa legendy sa mu v roku 142 zjavil duch Lao-zi a odovzdal mu návod na výrobu elixíru nesmrteľnosti (Tan).

Potom, čo z neho Zhang Daoling užil polovicu, aby si predĺžil život, získal svieži mladistvý vzhľad, i keď mal už vyše 60 rokov.

Lao-zi mu umožnil hlásať daoistickú náuku a princípy. Tiež mu odovzdal návody na liečenie a zariekavanie. Vďaka týmto tajomstvám získal magické schopnosti prebývať naraz na viacerých miestach, stať sa neviditeľným či nahliadať do vnútorných orgánov. Za víťazstvo nad démonmi mu božský Lao-zi, udelil titul „Nebeský Majster dokonalej jednoty“ (Zheng-ji tien-sh‘).

Zhang Daoling vniesol do daoismu vieru vo viaceré božstvá, vieru v spásu, súbor obradov a zaríekavaní a ďalšie pre široké masy príťažlivé črty. Ďalších priaznivcov si získal aj liečiteľskými schopnosťami.

Stúpencov religiózneho daoismu organizoval do hierarchickej štruktúry, v ktorej čele boli kňazi. Poplatkom za vstup bolo päť meríc ryže, od čoho je odvodené jeho druhé meno „Cesta piatich meríc ryže“ (Wu-dou-mi-dao).

Titul Nebeského Majstra prešiel na jeho potomkov a dedí sa dodnes v rode Zhangov od 2. storočia už po 63 generácií.

Na sklonku života, odovzdal Zhang zvyšok elixíru, kúzelný meč na potieranie démonov a posvätné talismany svojmu synovi Zhang Hengovi a následne sa spolu so svojou ženou a dvomi učeníkmi vzniesol k nebesiam (Fei-Sheng).

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuejčlánky sú priebežne aktualizované a doplňované