tradičná-čínska-medicína-dietetika-diéta-chudnutie

TČM: Fytoterapia a liečivá


dao-institut-fengshui

Tradičná čínska medicína a fytoterapia

tradičná čínska medicína

V snahe liečiť choroby a neduhy využívali naši predkovia množstvo rozmanitých druhov liečivých potravín, húb a bylín. Postupom času boli tieto poznatky nahrádzané vedeckými výskumami a prírodné liečivá nahradili produkty farmaceutického priemyslu.

V súčasnosti sa však opäť objavujú tendencie k zbližovaniu človeka s prírodou a okolitým prostredím. V tomto úsilí nám môže byť nápomocná tradičná čínska medicína a jej klasická fytoterapia. Od svojho počiatku až dodnes sa vyvíja v harmónii s prírodou rešpektujúc nielen zákony samotnej prírody a človeka, ale aj súčasné vedecké a technologické poznatky.

dao-institut-fengshui

Súvisiace články:

dao-institut-fengshui