co je feng shui

Feng Shui


dao-institut-fengshui

Všetci poznáme miesta, kde sa cítime príjemne, uvoľnene a v bezpečí, kde sa radi vraciame a odchádzame zregenerovaní a plní síl. Takéto miesta môžu svojim pôsobením podporiť vitálne funkcie a regeneračné schopnosti organizmu.

A naopak poznáme miesta, kde sa cítime nepríjemne, ktoré nás vyčerpávajú, znervózňujú a znepokojujú.

dao-institut-fengshui

Feng Shui je náuka o tom, ako odhaliť a využiť skryté sily a potenciál ukrytý v našom životnom prostredí.

Feng Shui skúma vplyvy prostredia

 • Feng Shui skúma a hodnotí prirodzené vplyvy prostredia a ich dopad na náš život. Tieto poznatky využíva na ovplyvnenie kvality prostredia želaným smerom. Cieľom je zlepšenie kvality života.

Feng Shui skúma cykly prostredia

 • Rytmus nášho života sa prelína s rytmom univerza. Feng Shui nám umožňuje pochopiť prirodzené cykly nášho životného prostredia a zosúladiť ich so svojim vlastným prirodzeným cyklom.

Feng Shui vníma prostredie prostredníctvom “Qi”

 • Feng Shui nás učí rozpoznať kvalitu Qi v našom okolí a tieto poznatky využiť na podporu zdravia, vitality a konštruktívnych zmien v našom živote. Učí nás využívať Qi v našom prostredí pri dosahovaní svojich cieľov.

Feng Shui je forma “predvídania”

 • Mnohé vplyvy prostredia sa opakujú v určitých časových intervaloch (v závislosti od ročného obdobia či postavenia nebeských telies). Charakter Qi je cyklický a môže byť vypočítaný. Ak poznáme typy Qi prevládajúce v prostredí v určitom čase, je ľahšie robiť strategické rozhodnutia.

Feng Shui má tri hlavné funkcie

 • nápravná (liečebná) – odstránenie už existujúcich problémov
 • konštruktívna – zlepšenie zdravia, vitality, rozhojnenie šťastia, bohatstva
 • prediktívna – pochopenie minulých, súčasných a budúcich udalostí a odhalenie ich príčin

dao-institut-fengshui

Feng Shui nie je o intiérovom dizajne

 • To, aký štýl nábytku si kúpime, aké dekorácie zvolíme nie je záležitosťou Feng Shui. Úpravu interiéru pokojne prispôsobme svojmu vlastnému vkusu.

Feng Shui nie je náboženstvo

 • Feng Shui nie je založené na viere ani rituáloch. Vo Feng Shui nemusíme veriť, aby bolo účinné. Využíva vplyvy, ktoré sú prirodzene prítomné v životnom prostredí.

Feng Shui nevyužíva „šťastíčka“

 • I keď sú talizmany a amulety obľúbené u nás aj v číne, nie sú súčasťou autentického Feng Shui. Sú súčasťou ľudovej tradície a mnoho ľudí na západe si čínsku ľudovú tradíciu mylne spája s Feng Shui.
 • Netvrdím, že harmonizovať interiér použitím farieb, dekorácií, či symbolov  je nesprávne. Netvrdím, že je zlé v niečo veriť. Chcem iba upozorniť, že tieto praktiky nie sú súčasťou autentického Feng Shui.

dao-institut-fengshui